S Medvědem přes hranice- Der Bär über die grenzen hinweg

 EUROREGION ELBE / LABE             

 

NÁZEV PROJEKTU : S  Medvědem přes hranice

ČÍSLO PROJEKTU  :       EEL- 0269-CZ-1

REALIZACE PROJEKTU: 10/2013  - 6/2014

Od roku 2012 spolupracuje taneční skupina Stars  Varnsdorf s německým partnerem v Sebnitz.

V letošním roce se uskutečnilo již několik společných vystoupení: program pro rodinu poškozenou povodněmi v německém Hohnsteinu, představení ve varnsdorfském divadle nazvané „Stars pro město“.Ze vzájemné spolupráce a společného zájmu sportovat, vyměňovat si zkušenosti a vzájemně se poznávat na obou stranách hranice vznikl projekt   „S medvědem přes hranice“.

Realizace projektu spočívá v propojení cvičení cheerleaders skupiny Stars a akrobatického cvičení německé skupiny.

Součástí projektu jsou 4 víkendová sportovní soustředění, která budou probíhat střídavě v  Mikulášovicích a Sebnitz.  Zúčastní se ho děti z obou stran hranice. Během setkávání budou tanečníci mezi sebou vzájemně komunikovat, překonávat jazykovou bariéru, vyměňovat si informace a zkušenosti, navazovat nová přátelství.

Dovršením vznikne česko-německý minislovník základních pojmů cheerleaders a sportovní akrobacie.

Výsledkem projektu bude nacvičená společná sestava, která bude oběma týmy společně prezentována při slavnostních vystoupeních jak v Sebnitz, tak ve Varnsdorfu v dalších letech.

16. - 17. listopadu proběhlo první soustředění. Na programu byla zkouška vystoupení na vánoční akci, nácvik pyramid, sestav jednotlivých skupin, výuka tance dvojic (češka-němka), balet (nácvik piruet, skoky), průprava aerobic (kroky, tempo). V rámci odpočinkové aktivity si mohla děvčata namalovat hrnek nebo skleničku pod dozorem zkušené malířky.

Další setkání  se uskutečnilo  7.- 8.12. 2013 a  8.- 9.2. 2014.  Poslední soustředění proběhne 1.-2.3 .2014.

 

NAME DES PROJEKTS :  Der Bär über die Grenzen hinweg

NUMMER  DES PROJEKTS  : EEL- 0269-CZ-1

REALISATION  DES  PROJEKTS  : 10/2013- 6/2014

Seit dem Jahr 2012 arbeitet die Tanzgruppe Stars Varnsdorf mit einem deutschen Partner in Sebnitz zusammen.

In diesem Jahr verliefen einige gemeinsame Aufführungen: Eine für eine vom Hochwasser beschädigter Familie im deutschen Hohnstein, eine Vorstellung im Varnsdorfer Theater Namens „Stars für unsere Stadt.“

Aus der gegenseitigen Zusammenarbeit und auf Grund der gemeinsamen Interesse Sport zu treiben, die Erfahrungen weiterzugeben und  sich an beiden Seiten der Grenze kennenzulernen, entstand das Projekt „Der Bär über die Grenzen hinweg“.

Realisation des Projekts besteht in der Verbindung  akrobatischer Turnens  der Cheerleaders  Stars Gruppe und  der deutschen  Gruppe.

Im Rahmen des Projekts  finden  auch 4 Wochenendentrainingslager statt, abwechselnd  in Mikulášovice und Sebnitz .   Es nehmen  die Kinder aus der Tschechischen Repubklik und auch aus Deutschland  teil. Die Teilnehmer  werden untereinander reden, die Sprachkenntnisse verbessern, die Erfahrungen tauschen  und neue Freundschaften  anknüpfen.

Es entsteht auch ein tschechisch- deutsches Wörterbuch mit dem Grundwortschatz aus dem Bereich der Akrobation.

Das Ziel des Projekts ist eine Präsentation der gemeinsamen Vorstellung in Varnsdorf und in Sebnitz.

Den 16. Und 17. November wurde das erste Trainingslager veranstaltet. Die Kinder trainierten für eine Weihnachtsvorstellung . Sie übten Pyramiden, Tanz (der Tscheche mit dem Deutschen), Ballett, Springe, Pirouetten, Aerobic. In den Pausen für die Erholung konnten die Mädchen eine Tasse oder ain Glaβ unter der Kontrolle der erfahrenen Malerin in einer Werkstatt malen.

Ein weiteres Treffen war 7.- 8.12. 2013  und 8.-9.2.2014. Letztes Training wird am 1. -2. 3. 2014 .

Název souboru Velikost Typ
Prezenční listina 16.-17.11.2013 325.84 KB pdf
Prezenční listina 7.-8.12.2013 313.26 KB pdf
Prezenční listina 8.-9.2.2014 304.88 KB pdf
Prezenční listina 1.-2.3.2014 292.75 KB pdf
PLÁN ZKOUŠEK 16. A17.11.2013 2.35 MB pdf
Program 7.-8.12. 2013 CZ 239.59 KB pdf
Program 7.-8.12. 2013 SRN 290.81 KB pdf
Program 8.-9.2. 2014 CZ 217.15 KB pdf
Program 8.-9.2. 2014 SRN 244.52 KB pdf
Program 1.-2.3. 2014 CZ 209.05 KB pdf
Program 1.-2.3. 2014 SRN 241.28 KB pdf
novinky novinky
Partneři:
Počítadlo návštěv
Provozovatel:
Stars Varnsdorf
Líba Vladařová
Bratislavská 2706
407 47 Varnsdorf
Tel.
+420731574399
Email
IČ:
22829474