ROK 2024

BASTA CHEER CUP  Teplice  13.4.2024

Mini Peewee dance      2.místo
Peewee dance              4.místo
Junior dance                  6.místo
Junior hip hop                1.místo
Duo Junior hip hop        2.místo a 4.místo
Duo Junior dance          7.místo, 10.místo a 12.místo