ROK 2023

Mia Festival Hradec Králové 15.4.2023

Peewee dance   - 3. místo

Junior jazz - 1. místo

Junior kick - 6.místo

Junior dance - 4. místo

Senior dance - 1. místo

Senior jazz - 1. místo

Babča Stars - 2. místo